Album
Harta
Evaluare
E-mail
Ministerul Educatiei si Tineretului
Agentia de evaluare si examinare
Statistica scolilor
Evenimente

2015-02-14
concursul "PEDAGOGUL ANULUI"
PEDAGOGUL e zeul teluric care monitorizează avansarea, un harnic şi neobosit livădar, care sădeşte în inimile copilului lăstari de lumină, un plugar, care adînceşte în suflet brazde însămînţate cu boabele adevărului, un ghid erudit, care ne conduce cu atenţie şi clarviziune prin Templul Formării, este un fîntînar care sapă adînc şi fără odihnă, deschizînd şipotul frumuseţii şi al înţelepciunii, spre a da la iveală ceea ce are omul mai bun în sine, personalitatea realizată. (articol complet).

Adiţional:
  1. Rezultatele concursului "Pedagogul anului 2015"
  2. Secvenţe de la concurs
 
2015-02-13
mîndria gimnaziului Chetrosu

Multe file ale istoriei satului Chetrosu sînt scrise prin frumuseţea faptelor demne aduse la altarul înţelepciunii de talentul pedagogului cu rădăcinile înfipte în acest pămînt, care este mîndria gimnaziului nostru, domnul Bunescu Dumitru.(articol complet).
 
2015-02-12
concurs şef adjunct
Se anunță concurs pentru suplinirea locului vacant de şef adjunct la Direcția Învățămînt Tineret și Sport Drochia. Pentru detalii activați condițiile de participare. Pentru participarea la concurs deschideţ formularul de participare.
 
2014-10-09
lansare proiect la Nicoreni
La 9 octombrie 2014 la Instituţia Publică gimnaziul Nicoreni a fost finisat proiectul "Conectarea instituţiei la cazanjerie pe bază de biomasă, bricheţi/peleţi". În cadrul şedinţei au participat atît bineficiarii cît şi proiectanţii, antreprenorii, oficialităţi publice şi invitaţi.
Vă oferim:
secvenţe de lansarea proiectului.
energie şi biomasă - pagina oficială a proiectului.
agenţia pentru eficienţă energetică - pagina oficială a agenţiei de eficienţă energetică.
PNUD (Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare) Moldova; - pagina finanţatorului proiectului.
 
2014-10-07
ziua pedagogului
La 2 octombrie 2014 în incinta căminului cultural raional a demarat festivitatea consacrată zilei profesionale lucrătorilor din învăţămînt, la care au fost invitaţi cadre didactice şi manageriale din raionul Drochia.
Vă oferim:
 
2014-10-01
de ziua pedagogului...
Iubiţii, dragii noştri, Pedagogi !
Cu prilejul Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt, apreciem înalt aportul inestimabil al muncii Dumneavoastră, valorizînd-o printr-un mesaj poetic.
 
2014-09-30
iniţiere despre bune practici
Sufletul are nevoie de clipe de ascensiune la sublimul miraculos al naturii, de recontemplare fascinantă a locurilor pitoreşti ale plaiului natal, numit metaforic gură de rai. Meleagurile din lunca Prutului sunt o valoare inestimabilă turistică, care poate şi ademeneşte prin priveliştea sa inedită multe generaţii de persoane ?ndrăgostite de frumuseţea candidă a văii din preajma locurilor de la Duruitoarea Veche.(articol complet)
 
2014-09-11
conferinţa pedagogilor
Tradiţional, conferinţa pedagogică în fiecare an se desfăşura în a doua jumătate a lunii august. Anul acesta ea a avut loc în prima sîmbătă a lunii septembrie. După cum a spus şi Maia Sandu, ministrul învăţămîntului, "trebuie să mai rupem stereotipurile".(articol complet).
Vă oferim materiale adiţionale:
 
2014-08-26
ziua cunoştinţelor
Dragi elevi, stimaţi pedagogi şi părinţi ! Cu noi speranţe, cu un surplus de energie creatoare, cu intenţia de a cuceri noi înălţimi, dragostea de carte şi aspiraţia propriei formări ne adună la 1 septembrie în instituţiile educaţionale pentru a Vă spune: ,,Bine aţi venit la Ziua Cunoştinţelor! Cu acest prilej, DÎTS Drochia, Vă transmite cordiale urări de sănătate, prosperare, perseverenţă, certitudinea relevanţei meseriei, căreia vă dăriuţi vocaţional, nobleţe sufletească, din care să se alimenteze generaţia tinerilor studioşi. Stimaţi pedagogi, semănători de imperisabile valori umane, în preajma implementării Codului Educaţiei, care suscită conjugarea eforturilor, pentru a produce o schimbare reală în sistemul educaţional din raion, exprimăm certitudinea unui efort în realizarea obiectivelor trasate, reperat pe motivaţia contribuţiei implicite a tuturor actorilor educaţionali. Dragi elevi! Fie ca procesul de achiziţionare a competenţelor să-l identificaţi cu o aventură fascinantă, să nu cedaţi în faţa ispitei de a renunţa, să luaţi drept deviză că o nereuşită e doar o probă în calea formării personalizate. Să trăiţi din plin bucuria succesului. Vă dorim un an rodnic de aspiraţii etalate în realizări!
 
2014-07-11
concurs
Se anunță concurs pentru suplinirea locului vacant de specialist ( responsabil de disciplina limba română) la Direcția Învățămînt Tineret și Sport Drochia. Pentru detalii activați condițiile de participare.
 
2014-05-21
gala laureaților 2014
La 23 mai 2014, în incinta Căminului Cultural al fabricii de zahăr, or. Drochia, a demarat festivitatea: "Gala Laureaţilor", dedicată laureaţilor olimpiadelor şi concursurilor raionale şi republicane a elevilor şi cadrelor didactice din raionul Drochia.
Vă anexăm ordinele Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia cu privire la decernarea premiilor:

OLIMPICII RAIONULUI DROCHIA

 
2014-02-12
seminar cu responsabilii SAPD
La 12 februarie 2014, în incinta Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" a avut loc seminarul instructiv cu responsabilii de introducerea datelor candidaţilor la sesiunea de Bacalaureat 2014.
Vă ataşăm prezentarea cu informaţiile respective:

 
2013-10-04
conferinţa pedagogilor
La 4 octombrie curent a avut loc festivitatea dedicată Zilei profesionale a lucrătorilor din Învăţămînt. Cu această ocazie au fost menţionate cu diplome de merit şi premii mai multe cadre didactice din partea Guvernului RM, Ministerului Educaţiei, Consiliului Raional şi Direcţiei Învăţămînt, Tineret şi Sport.
 
2013-10-03
panoul de onoare

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2013
raionul Drochia 
2013-09-02
prima zi de şcoală
Stimaţi profesori şi dragi elevi! A mai trecut o vară, s-a mai scurs o vacanţă mare.şi din nou clopoţelul şcolar vesteşte începutul unui nou an de studii. Emoţiile copiilor din prima zi de şcoală sânt, de fapt, un amestec de curiozitate şi dorinţă de a dobândi noi cunoştinţe.Pedagogii, însă, veghează calea lor spre tărâmul înţelepciunii. Adevăratre clipe emotive trăiesc şi părinţii elevilor. Anii de şcoală sânt, în primul rînd, ani de învăţătură, de prietenie cu cartea, de acumulare eficientă a cunoştinţelor, care depinde mult de elevi, dar şi de corpul didactic. Astefel, că pedagogii, în ajun de începutul noului an şcolar, analizează succesele şi nereuşitele anului precedent, trasează noi obiective pentru viitor. Cu ocazia începerii nouli an şcolar aducem sincere felicitrări colectivelor profesorale, elevilor şi părinţilor, dorindu-le un an nou de studii fericit, binecuvântat de Dumnezeu! Fie-vă voinţa fără astîmpăr. Curaj pentru a putea schimba lumea.înţelepciune pentru a putea deosebi binele de rău. Fie-vă sufletul plin de lumină, ochii plini de lacrimi de bucurie, mintea de gînduri bune şi frumoase!
 
2013-08-30
conferinţa pedagogilor
La 30 august curent s-a desfăşurat Conferinţa pedagogică raională cu genericul:”Asigurarea accesului relevanţei şi calităţii educaţiei: probleme şi perspective.” La Conferinţă au participat managerii instituţiilor preşcolare şi preuniversitare,preşedinţii comitetelor sindicale ,reprezentanţi ai APL,ai părinţilor şi elevilor. Cu mesaje de felicitare au venit Dl Andrei Marian,Preşedintele raionului,Dna Liliana Nicolaescu-Onofrei,Viceministru Educaţiei,care a menţionat despre necesitatea unui Forum pedagogic naţional,în cadrul căruia se vor pune în discuţie şi se vor propune soluţii ale unor probleme din sistemul educaţional actual,cât şi alte aspecte,ce vizează procesul de învăţământ: reconceptualizarea învăţământului liceal,descongestIonarea curriculei,crearea unui sistem de evaluare naţional,stantardizat şi unitar şi a. Dl Iurie Melinte,şeful Direcţiei de î nvăţământ ,a prezentat un raport la temă relevând unele realizări ale corpului didactic raional în anul de studii 2012-2013.Accentul s-a pus pe obiective , care urmează a fi reaizate în noul an de studii. în luările de cuvânt reprezentanţii atelierilor managerilor, ariilor curriculare au venit cu propuneri concrete, raportate la genericul Conferinţei în vederea asigurării unui învăţământ de calitate.Totodată s-au elucidat şi unele lacune ce persistă şi care stopează calitatea în învăţământ.Au mai luat cuvântul reprezentanţii părinţilor,elevilor,care şi-au expus unele dolianţe spre o colaborare mai fructuoasă cu cadrele didactice,părinţi şi elevi. Un moment solemn a fost cel al primirii tinerilor specialişti în cohorta cadrelor didactice raionale. Tinerilor li s-au înmânat carnete de muncă,unele materiale utile pentru activitatea de debut în cariera profesională şi,desigur,flori. Lucrările Conferinţei s-au desfăşurat într-o atmosferă netradiţională,dialogul a fost constructiv.
 
2013-05-26
gala laureaților
La 26 mai 2013, în incinta Căminului Cultural al fabricii de zahăr, or. Drochia, a demarat festivitatea: "Gala Laureaţilor", dedicată laureaţilor olimpiadelor şi concursurilor raionale şi republicane a elevilor şi cadrelor didactice din raionul Drochia.
Vă anexăm ordinele Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia cu privire la decernarea premiilor:
 
2012-10-05
panoul de onoare

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2012
raionul Drochia 
2012-08-23
conferinţa pedagogilor
La 23-08-2012, în incinta Căminului Cultural al fabricii de zahăr şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa cadrelor didactice şi manageriale din raionul Drochia sub genericul: "Dezvoltarea învăţămîntului din RM prin asigurarea accesului la o educaţie de calitate". În calitate de invitaţi la lucrările conferinţei au mai participat Marian Andrei, preşedintele CR Drochia, R. Gorbaciova şi E. Semcencova, colaboratori la ME şi I. Bulat, prim-vicepreşedinde a CG al SEŞ.
 
2012-05-28
gala laureaţilor 2012
La 27 mai 2012, în incinta Căminului Cultural al fabricii de zahăr, or. Drochia, a demarat festivitatea: "Gala Laureaţilor", dedicată laureaţilor olimpiadelor şi concursurilor raionale şi republicane a elevilor şi cadrelor didactice din raionul Drochia.
Vă anexăm ordinele Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia cu privire la decernarea premiilor:

GALA LAUREAŢILOR
concursurilor republicane la obiecte


 
2012-05-03
plan luna mai
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna mai.
 
2012-04-03
plan aprilie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna aprilie.
 
2012-03-05
rezultate concurs SPRE VIITOR
La 3 martie a demarat etapa raională a concursului SPRE VIITOR. Rata participării la concurs este benefică. Vă ataşăm rezultatele concursului SPRE VIITOR. Vă anexăm şi numărul de premii repartizate pe instituţii.
 
2012-02-28
plan martie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna martie.
 
2012-01-30
plan februarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna februarie.
 
2011-12-27
plan ianuarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna ianuarie.
 
2011-11-29
plan decembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna decembrie.
 
2011-10-26
plan noiembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna noiembrie.
 
2011-10-05
panoul de onoare

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2011
raionul Drochia

RECEAN ION, director LT FILIP ELENA, director-adjunct LT LEANCÂ NICOLAI, director LT Ţarigrad GRUMEZA EUGENIA, director-adjunct LT NEAGA RODICA, director adjunct LT rus nr 3 CIUGA MARIA, profesor LT
ŢURCAN VALERIU, profesor, gimn. Fântâniţa DASCAL TATIANA, profesor, LT AMBROS MARIA, profesor de muzică , gimn. Dominteni MARCU RODICA, învăţătoare, gimn. FLOCEA VIOREL, profesor de geografie, LT B. P. HASDEU GRIŞCA VIORICA, director, instituţia preşcolară s. Antoneuca s. Mîndîc
BORZIAC NICOLAI, profesoe, gimn. internat de tip sanatorial BĂBĂLĂU ELENA, profesor, gimn s. Pelinia MORARU GALINA, organizator, gimn. Chetrosu ZABOLOTNĂI NINA, profesor, LT Cotova CREMARENCO SVETLANA, profesor lt rus nr. 3 SLENZAC ANGELA, educator, instituţia preşcolară

 
2011-10-01
plan de activitate a DGÎTS Drochia
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru anul de studii 2011-2012, aprobat la Consiliul Consultativ din 29 septembrie 2011.
 
2011-09-27
plan octombrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna octombrie.
 
2011-05-30
gala 2011

GALA LAUREAŢILOR
concursurilor republicane la obiecte

AGACHI MARINA, clasa X, LT Pelinia, Locul I, concurs republican, LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII RUSU ALEXEI, clasa VIII, ŞM Mîndîc, locul III, concurs republican, matematică şi fizică IRODOI DANIEL, clasa XI, LT Cotova, locul I, concurs republican,  " LA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII" BOBCOVA MARIA, clasa XI, LT LT rus nr 3, locul II, concurs republican, LIMBA ROMÂNĂ, ALOLINGVI
LAPTEDULCE IRINA, clasa IX, " LT V.Ciobanu", locul II, concurs republican, GEOGRAFIE ROŞU VALERIA, clasa X, " LT V.Ciobanu", locul II, concurs republican, GEOGRAFIE ŢURCANU IULIA, clasa IX, gimn D. Roman, s. Drochia, locul II, concurs republican, L. RUSĂ MORARU NICOLAI, clasa X, LT M. Eminescu, locul II, concurs republican, INFORMATICĂ
CIBOTARU CĂTĂLINA, clasa X, LT Cotova, locul III, concurs republican, BIOLOGIE POSTOLACHI OXANA, clasa IX, LT Pelinia, locul III, concurs republican, CHIMIE CELAN ADRIANA, clasa X, LT RUS NR.3, locul III, concurs republican, limba română, şcoli alolingve BOTNARI DANIELA, clasa X, LT B. P. Haşdeu, locul III, concurs republican, ECONOMIE
MORCOV IRINA, clasa XII, LT B. P. Haşdeu, menţiune, concurs republican, economie MOLDOVAN CRISTIAN, clasa IX, LT Ştefan cel Mare, menţiune, concurs republican, GEOGRAFIE MARTÂNOV ION, clasa XII, LT Ştefan cel Mare, menţiune, concurs republican, istorie CRUC IRINA, clasa VIII, LT rus nr.3, menţiune, concurs republican, limba română, şcoli alolingve
GRÂU DOINA, clasa XI, LT B. P. Haşdeu, menţiune, concurs republican, ECONOMIE MIŞCIIN DENIS, clasa X, LT RUS NR. 3, menţiune, concurs republican, ECONOMIE PRICOP ANA, clasa X, LT RUS NR. 3, menţiune, concurs republican, ECONOMIE ADĂSCĂLIŢEI CRISTIAN, clasa IX, LT M. Eminescu, menţiune, concurs republican, INFORMATICĂ
BORŞ ALEXANDRU, clasa VI, LT Pelinia, laureat, concurs republican al cîntecului folcloric TAMARA CIOBANU AGACHI IONELA, clasa VIII, LT Pelinia, locul II, concurs republican, FLORII-2011 TCACI ANASTASIA, clasa X, B. P. Haşdeu, locul III, concurs republican, FLORII-2011 GUILĂAURA, clasa VII, gimn. D. Roman s. Drochia, locul III, concurs republican, FLORII-2011
DEDIU OTILIA, clasa III, LT N. Testemiţanu, menţiune, concurs republican FLORII-2011 Ordinul DGÎTS Drochia, " Premierea laureaţilor olimpiadelor raionale" Rezultate concursuri republicane 2011 Rezultate concursuri republicane 2007-2011
 
2011-04-28
plan mai
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna mai.
 
2011-04-04
plan aprilie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna aprilie.
 
2011-02-24
plan martie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna martie.
 
2011-02-01
plan februarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna februarie.
 
2011-01-10
plan ianuarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna ianuarie.
 
2010-11-30
plan decembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna decembrie.
 
2010-11-01
plan noiembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna noiembrie.
 
2010-10-21
plan anual de activitate
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru anul de studii 2010-2011.
 
2010-10-06
plan octombrie
Vă anexăm planul de activitate pentru luna octombrie.
 
2010-10-05
Ziua lucrătorului din învăţămînt
Primiţi cele mai sincere felicitări, urări de bine şi sănătate cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua lucrătorului din învăţămînt. Domniile voastre sunteţi acei care astăzi, cu multă răbdare şi perseverenţă pun temelia viitorului nostru, ajutînd tinerei generaţii să-şi găsească noi drumuri şi perspective. Truda şi sacrificiul Dvoastră merită să fie răsplătite din plin atăt prin deagostea şi recunoştinţa discipolilor, cît prin grija şi atenţia statului. Vă dorim să aveţi parte de multe clipe pline de satisfacţie sufletească, de bunăstare materială şi împliniri.

colectivul DGÎTS Drochia
Preşedintele CR Drochia al SEŞ

 
2010-10-03
Entuziaştii educaţiei

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2010
raionul Drochia

MOCANU AURELIA, director LT RÎBAC ALIONA, director-adjunct gimn. Gribova EŞANU VALERIU, director-adjunct LT CHISTREA GALINA, director gimn. internat GRUMEZA MARIA, director grădiniţa nr.1, s. Pelinia CÎŞLARU LILIANA, profesor LT
CUCER VIORICA, învător, LT CAPCELEA SVETLANA, director-adjunct, LT LEFTER MARIA, profesor de limba şi literatura română , LT Ţarigrad SCUTELNIC ALIONA, profesor de limba şi literatura română , LT rus nr. 3 DOLINŢĂ VERA, profesor de informatică, gimn. s. Pelinia GRÎU GHENADIE, primar s. Mîndîc
DONIGHEVICI VALENTINA, antrenor, şcoala sportivă POSTOLACHI EUGENIA, profesor, LT s. Pelinia BÎRNAZ SVETLANA, profesor, LT SARABUNĂ MARIA, profesor, gimn. Miciurin TOMAC RAISA, educator grădiniţa nr.5, or. Drochia POPOVICI ADELA, profesor, gimn. s. Nicoreni

 
2010-09-01
plan septembrie
Sincere felicitări cu ocazia noului an şcolar 2010-2011. Vă dorim un an bogat în evenimente plăcute şi realizări în limita aşteptărilor.

Vă anexăm planul de activitate pentru luna septembrie.

 
2010-08-09
plan august
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna august.
 
2010-05-31
gala 2010

GALA LAUREAŢILOR
concursurilor republicane la obiecte

CIBOTARU DIANA, clasa XII, LT B. P. Haşdeu, premiul mare, concurs republican, economie CIBOTARU CĂTĂLINA, clasa IX, LT cotova, locul I, concurs republican, &quotLA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII" GRÎU LUMINIŢA, clasa XII, LT B. P. Haşdeu, locul II, concurs republican, economie, menţiune la franceză MORCOV IRINA, clasa XI, LT B. P. Haşdeu, locul II, concurs republican, economie
GHEORGHELAŞ ANETA, clasa XI, ŞM D.Roman, locul II, concurs republican, limba rusă VĂZDĂUŢANU ANDREI, clasa XI, LT M.Eminescu, locul II, concurs republican, informatică MOLDOVAN CRISTIAN, clasa X, LT Ştefan cel Mare, locul III, concurs republican, geografie BUGAI CRISTINA, clasa XI, LT Viorel Ciobanu, locul III, concurs republican, geografie
RUSU ALEXEI, clasa VIII, ŞM Mîndîc, locul III, concurs republican, matematică CELAN ADRIANA, clasa xI, ŞM Zguriţa, locul III, concurs republican, limba română, şcoli alolingve BOBCOVA MARIA, clasa x, LT RUS NR. 3, locul III, concurs republican, limba română, şcoli alolingve CRUC IRINA, clasa Ix, LT RUS NR. 3, locul III, concurs republican, limba română, şcoli alolingve
POSTOVAN MIHAELA, clasa xII, LT B. P. Haşdeu, menţiune, concurs republican, economie COSTAŞ RODICA, clasa IX, LT Ţarigrad, menţiune, concurs republican, limba rusă BEJAN MARINA, clasa XII, LT Ţarigrad, menţiune, concurs republican, biologie ADĂSCĂLIŢEI CRISTIAN, clasa VIII, LT M. Eminescu, menţiune, concurs republican, informatică
CEBAN MARIA, clasa XII, LT rus nr.3, menţiune, concurs republican, limba română, şcoli alolingve BABICIUC OLGA, clasa X, LT Ştefan cel Mare, menţiune, concurs republican, ecologie PRICOP ANA, clasa X, LT Ştefan cel Mare, menţiune, concurs republican, ecologie ISTRATI MATALIA, clasa VIII, ŞM Mîndîc, menţiune, concurs republican, &quotLA IZVOARELE ÎNŢELEPCIUNII"
 
2010-05-26
seminar republican "Odihna de vară"
În perioada 25-26 mai 2010 la Direcţia Generală învăţămînt, Tineret şi Sport Drochia a demarat seminarul republican cu tema: "Organizarea odihnei de vară a elevilor". În şedinţă s-au întrunit şefii Direcţiilor Generale învăţămînt, Tineret şi Sport şi specialiştii responsabili de organizarea odihnei copiilor din toate raioanele republicii.
Fiecare participant a primit un buclet cu o informaţie despre activitatea Direcţiei Generale învăţămînt, Tineret şi Sport Drochia. În debutul seminarului vice-preşedinţele raionului Drochia, dl Nicora Ion succint a prezentat o informaţie despre raionul Drochia. Dna Galina Postovan, şeful Direcţiei Generale învăţămînt, Tineret şi Sport Drochia a realizat o prezentare a performanţelor colectivului didactic al raionului Drochia.

În continuare activitatea s-a divizat în 2 ateliere:

MANAGEMENTUL DE CALITATE–CONDIŢIE DE SPORIRE A EFICIENŢEI PROCESULUI EDUCAŢIONAL

cu participarea şefilor Direcţiilor Generale învăţămînt Tineret şi Sport, prezidată de Valentin Crudu, Şeful Direcţiei Învăţămînt preşcolar, primar, secundar general la ME. În cadrul şedinţei s-a pus în discuţie:
Codul Educaţiei al Republicii Moldova - Tudor Cojocaru, Direcţia analiză, monitorizare, şi evaluare a politicilor în educaţie.
politici şi documente de politici - Tudor Cojocaru, Direcţia analiză, monitorizare, şi evaluare a politicilor în educaţie.
Strategie reuşită de dezvoltare - Pavel Goiman, consultant FISM.
evaluarea În Învăţămîntul preuniversitar - Valentina Miron, şef-adjunct al Agenţiei de Evaluare şi Examinare de la ME.

MODALITĂŢI DE ORGANIZARE EFICIENTĂ A ODIHNEI COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR ÎN ESTIVALUL 2010


managementul odihnei elevilor În tabere - Andriţchi Viorica - conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, IŞE

documentaţie pentru tabere - Andriţchi Viorica - conferenţiar universitar, doctor în pedagogie, IŞE
centru de medicină despre organizarea odihnei elevilor În tabere - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII. CENTRUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ.
asigurarea măsurilor contra incendiilor şi profilaxia cazurilor de înec în perioada estivală - 2010 - SERVICIUL PROTECŢIEI CIVILE ŞI SITUAŢIILOR EXCEPŢIONALE.
La finalul primei zile de activitate a fost organizat un concert festiv de către cadrele didactice din raionul Drochia:
 
2010-04-29
plan mai
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna mai.
 
2010-03-30
plan aprilie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna aprilie.
 
2010-03-12
francofonia în raionul Drochia
În raionul Drochia au fost organizate un şir de activităţi la capitolul francofonie. Detalii vezi aici...

 
2010-02-26
plan martie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna martie.
 
2010-02-03
plan februarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna februarie.
 
2010-01-12
plan ianuarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna ianuarrie.
 
2009-12-29
seminar educativ
la 8 decembrie 2009 în incinta LT "M. Eminescu", or. Drochia a avut loc seminarul directorilor adjuncţi pentru educaţie şi organizatori. Vă ataşăm unele secvenţe şi suport didactic util:

prezentare:" Modalităţi de colaborare dintre familie şi scoală"
trennig:" Modalităţi de colaborare dintre familie şi scoală"
 
2009-12-01
plan decembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna decembrie.
 
2009-11-05
activitate de creaţie
la 29 octombrie 2009 în incinta LT "Ştefan cel Mare", or. Drochia s-a petrecut o activitate de creaţie a directorului adjunct Filip Elena.

În scopul iniţierii şi eficienttizării acestui proces vă ataşăm un plan model de desfăşare a activităţii de creaţie.
 
2009-11-01
plan noiembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna noiembrie.
 
2009-10-06
plan octombrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna octombrie.
 
2009-10-02
entuziaştii educaţiei

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2009
raionul Drochia
 
2009-09-08
plan de activitate DGÎTS pentru 2009-2010
Vă ataşăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport pentru anul de studii 2009-2010.
 
2009-08-19
raport de activitate
Vă ataşăm raportul de acticitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru anul de studii 2008-2009.
 
2009-05-16
gala 2009

GALA LAUREAŢILOR
concursurilor republicane la obiecte

CALARAŞ DARIA, clasa XII, LT B. P. Haşdeu, locul I, concurs republican, limba engleză RAILEN VICTORIA, clasa XII, LT M. Eminescu, locul I, concurs republican, geografie POSTOVAN MIHAELA, clasa XI, LT B. P. Haşdeu, locul II, concurs republican, economie CIBOTARU STELA, clasa X, LT B. P. Haşdeu, locul II, concurs republican, limba engleză
CIBOTARU IRINA, clasa XII, LT Cotova, locul II, concurs republican, Vreau să ştiu CRISTIUC ANA, clasa XII, LT V. Ciobanu, concurs republican, geografie TCACI ALINA, clasa XII, LT B. P. Haşdeu, locul II, concurs republican, Florii-2009 MORCOV IRINA, clasa X, LT B.P.Haşdeu, locul III, concurs republican, economie
RĂILEAN TATIANA, clasa XII, LT M.Eminescu, concurs republican, limba engleză GUŢU PAVEL, clasa XII, LT M.Eminescu, locul III, concurs republican, informatica VăZDăUŢANU ANDREI, clasa X, LT M.Eminescu, locul III, concurs republican, informatica STATI OLESEA, clasa XI, ŞM s. Drochia, locul III, concurs republican, limba rusă
RUSU ALEXEI, clasa VII, ŞM Mândâc, locul III, concurs republican, matematica CIBOTARI DIANA, clasa XI, LT B.P.Haşdeu, locul III, concurs republican, economie CECAN CRISTINA, clasa X, LT M.Eminescu, locul III, concurs republican, limba română PÂNZARI VALERINA, clasa XII, LT Cotova, locul III, concurs republican, limba română
MORARU OLESEA, clasa IX, şcoala medie Maramonovca, locul III, concurs republican, limba română, şcoli alolingve COTENCO DENIS, clasa XI, LT M.Eminescu, menţiune, concurs republican, informatica GRÂU LUMINIŢA, clasa XI, LT B.P. Haşdeu, menţiune, concurs republican, limba română ROGAC IGOR, clasa XII, LT Pelenia, menţiune, concurs republican, geografie
 
2009-04-29
plan mai, regulamente absolvire
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna mai.
Vă anexăm şi documentele reglatoare conform cărora se va realiza absolvirea treptelor de şcolaritate respective şi sesiunea de examene pentru clasele absolvente:
regulament gimnaziu
regulament şcoală medie
regulament liceu
 
2009-03-31
concurs folcloric
Vă anexăm clasamentul instituţiilor din cadrul festivalului folcloric, ediţia XI de la 28,29 martie 2009.
 
2009-03-27
plan aprilie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna aprilie.
 
2009-03-12
total olimpiade 2009
Vă anexăm totalurile concursurilor raionale pe obiecte, discutate la Consiliul Administrativ din 12 martie 2009.
 
2009-02-25
plan martie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna martie
 
2009-02-21
seminare de formare
În perioada decembrie-ianuarie 2009 în cîteva instituţii din raion sau desfăşurat seminare de formare a competenţelor metodologice a cadrelor didactice din licee. În LT "I. Creangă", Şedinţele au fost pregătite şi petrecute de Guţu Ludmila, profesoară de matematică, grad didactic Unu, care vă oferă unele materiale utile.

Predarea interactivă
Elemente de transciplinaritate în instruire
Organizarea procesului educaţional
 
2009-01-28
plan februarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna februarie.
 
2009-01-23
salarii noi
În legătură cu majorarea salariilor cadrelor didactice vă anexăm condiţiile noi de salarizare, care vor intra în vigoare începînd cu 1-01-2009.
 
2009-01-12
plan ianuarie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna ianuarie.
 
2008-12-05
Vreau să ştiu
CIBOTARU IRINA La 05 decembrie curent a avut loc concursul radiofonic republican „Vreau să ştiu”,ediţia” Ion Druţă” Eleva clasei a IX-a, LT Cotova Cibotaru Irina, profesor dna Irodoi Aliona, participantă la concurs, s-a plasat pe locul doi. Premianţilor li s-au înmânat premii băneşti,seturi de carte şi li s-a oferit şansa de a participa la olimpiada republicană la limba şi literatura română. Cibotaru Irina este deţinătoarea premiului întâi în cadrul concursului internaţional” La izvoarele înţelepciunii”,ediţia2008,dedicată scriitorului Ion Druţă. Felicitări pentru elevă şi profesoară! Succese pe viitor!
 
2008-12-04
plan decembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna decembrie.
 
2008-11-10
TIC în Estonia
la 7 noiembrie 2008 în incinta LT "M. Eminescu", or. Drochia s-a petrecut seminarul "Implementarea TIC în educaţie", organizat de Ministerul Educaţiei cu reprezentanţi ai instituţiilor preuniversitare din Estonia: Maidu Varik şi Sirje Kereme, profesori din or. Kuressaare, Estonia Obiectivul seminarului a fost utilizarea TICîn procesul de predare-învăţare-evaluare cît şi în realizarea unor proiecte, iniţiate de copii, cadre didactice, comunitate.
unele referinte utile:
www.lemill.net - comunitate pe internet pentru căutarea, crearea şi schimbul de resurse
www.oesel.ee/kg -pagina web a gimnaziului din or. Kuressaare, Estonia
www.springday2008.net - primăvara europeană 2008
www.ekool.ee - e-şcoli 2008
viko.opetaja.ee - mediu virtual de învăţare pentru instituţii preuniversitare, creat în Centrul de Tehnologii a Universităţii din Tallin
www.moldest.pbwiki.com - mediu virtual de învăţare a instruirii pedagogilor din Moldova de către profesorii din Estonia
 
2008-10-10
plan octombrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna octombrie.
 
2008-10-08
plan noiembrie
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna noiembrie.
 
2008-10-05
entuziaştii educaţiei

ENTUZIAŞTII EDUCAŢIEI 2008
raionul Drochia
 
2008-10-01
ziua profesională
Stimati colegi !
Prin azurul ferestrelor sufletului lui, îndoldoratul PROFESOR trece mîndru, falnic, maiestos, zbuciumîndu-se mereu în timpul orelor, activităţilor extraşcolare spre inimile discipolilor săi, cultivînd valorile supreme - ADEVĂRUl, DREPTATEA, FRUMOSUl, IUBIREA, CINSTEA, CUMSECĂDENIA şi ajutîndu-le să-şi păstreze verticalitatea. Cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învăţămînt Vă adresăm cele mai sincere felicitări. Vă dorim prosperitate în realizarea lucrurilor valoroase. Să Vă dea Domnul putere,energie,zile multe,pline de bucurii,împlinirea tuturor năzuinţelor. Prin pasiune şi dăruirea de sine, cu care Vă faceţi marea datorie de Dascăl, fiţi şi în continuare generoşi, cu suflet mare, devotaţi cauzei,pe care o serviţi. Mulţi ani, plini de inspiraţie, de dragostea şi ataşamentul discipolilor DVS, care Vă aşteaptă cu nerăbdare în clase pentru a Vă asculta, a Vă admira şi a Vă răsplăti în această zi de purpur octombrin cu multe-multe flori-florile recunoştinţei.
 
2008-06-24
seviciul MAIL.GOOGLE.COM
Deoarece serverul MAIL.MD la moment lucreaza foarte Încet, iar uneori chiar deloc s-a hotarît a crea conturi noi pentru D-voastra la un alt server. Încercăm a conlucra cu serverul GOOGLE.COM. Unica incomoditate este căci va trebui sa va conectaţi pe domeniu extern faţă de MD. Pe viitor vom contacta folosind acest cont la GMAIL. Pentru a controla contul (a deschide cutia poştală) în linia pentru adrese (Address) veţi scri WWW.GMAIL.COM. După ce se va deschide serverul GMAIL în căsuţa NUME UTILIZATOR scrieţi numele contului D-voastră (user name), iar în căsuţa PAROLA (password) veţi tasta parola pentru contul D-voastră.
 
2008-06-19
admitere liceu
Vă anexăm regulamentul de admitere a absolvenţilor treptei gimnaziale în învăţămîntul liceal.
 
2008-05-25
gala 2008

GALA LAUREATILOR
concursurilor republicane la obiecte

BICIUC TATIANA, Locul I, concurs republican, Geografie CEBOTARI DIANA, Locul I, concurs republican, Economie STAVILA TATIANA, Locul I, concurs republican, Economie CIBOTARU IRINA, Locul I, concurs republican, La ivoarele înţelepciunii
GUŢU PAVEL, Locul II, concurs republican, Informatică VAZDAUŢANU ANDREI, Locul II, concurs republican, Informatică CRISTIUC ANA, Locul II, concurs republican, Geografie GRÎU LUMINIŢA, Locul II, concurs republican, Economie
RAILEAN TATIANA, Locul III, concurs republican, Limba engleză CECAN CRISTINA, Locul III, concurs republican, Limba şi literatura română BUZNEA IULIA, Locul III, concurs republican, Limba şi literatura rusă PÎNZARI VALERINA, Locul III, concurs republican, limba şi literatura română
GAVAZIUC ECATERINA, Locul III, concurs republican, Limba şi literatura rusă BUGAI CRISTINA, Locul III, concurs republican, Geografia POSTOVAN MIHAELA, Locul III, concurs republican, Economie CRISTIUC MIHAIL, Locul III, concurs republican, Economie
NEAGARU DANIIL, Menţiune, concurs republican, Matematică şi fizică STOICOVICI OLESEA, Menţiune, concurs republican, Limba şi literatura română PATLACIUC IULIA, Menţiune, concurs republican, Limba şi literatura rusă (alolingvi) OJOVAN NADEJDA, Menţiune, concurs republican, Limba şi literatura română (alolingvi)
MELNIC RIMA, Menţiune, concurs republican, Limba şi literatura română GHEORGHELAŞ ANETA, Menţiune, concurs republican, Istorie STRATU DRĂGĂLINA, Menţiune, concurs republican, Economie Lista laureaţilor
 
2008-05-08
plan mai
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna mai.
 
2008-04-02
plan, consilii
Vă anexăm planul de activitate a Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia pentru luna aprilie.
Type: ZIP filePlanul de activitate al DGÎTS Drochia pe luna aprilie 2008
Vă prezentăm deasemenea şi orarul şedinţelor Consiliilor pedagogice din instituţiile de învăţămînt cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic doi, 2007–2008.
Type: ZIP fileOrarul Consiliilor Pedagogice
 
2008-03-23
pagini WEB
în perioada 22-23 martie 2008 s-a petrecut instruirea cadrelor didactice şi manageriale referitor la crearea şi administrarea paginii Web a instituţiei şcolare. Instruirea a fost conformă ordinului Direcţiei Generale Învăţămînt Tineret şi Sport Drochia.
unele referinţe utile în studierea HTML:
www.ecursuri.ro
www.worklance.com/htmltutorial
 
2008-02-29
elevi premianţi
La 28 februarie în cadrul Consiliului Consultativ s-a discutat rezultatele concursurilor raionale pe obiecte. Vă transmitem lista elevilor premianţi,
totaluri concursuri
Vă anexăm şi planul de activitate a Direcţiei pentru luna martie
Planul de activitate al DGÎTS Drochia pe luna martie 2008
 
2008-02-21
concursuri republicane
În legătură cu finisarea concursurilor raionale pe obiecte, Vă transmitem orarul concursurilor republicane, echipa de elevi şi conducătorii echipelor la toate disciplinele de studii. Succese !
ordin
 
2008-02-01
plan februarie
Vă anexăm şi planul de activitate a Direcţiei pentru luna februarie
Planul de activitate al DGÎTS Drochia pe luna februarie 2008
 
2008-01-23
majorare salarii
În legătură cu instruirea cadrelor didactice şi manageriale în studierea şi implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie (TIC) vă anexăm ordinul Direcţiei şi materialele necesare:
Instruirea în domeniul TIC a cadrelor didactice şi manageriale
Programa analitica (Anexa1)
Registru de evidenţă. Certificate. Statistica certificatelor.
 
2008-01-17
instruire TIC
În legătură cu instruirea cadrelor didactice şi manageriale în studierea şi implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţie (TIC) vă anexăm ordinul Direcţiei şi materialele necesare:
Instruirea în domeniul TIC a cadrelor didactice şi manageriale
Programa analitica (Anexa1)
Registru de evidenţă. Certificate. Statistica certificatelor.
 
2008-01-09
plan ianuarie
Vă anexăm şi planul de activitate a Direcţiei pentru luna ianuarie şi graficul desfăşurării concursurilor raionale pe obiecte
Planul de activitate al DGÎTS Drochia pe luna ianuarie 2008
Graficul olimpiadelor raionale 2008
 
2007-11-29
consiliu administrativ
Vă anexăm unele materiale adiţionale de la şedinţa consiliului administrativ din 29 noiembrie 2007:
Agenda de activitate a consiliului administrativ
Planul desfăşurării sesiunii de Bacalaureat 2008
Planul de acţiuni pentru combaterea corupţiei
regulamentul de desfăşurare a concursurilor raionale la obiecte
 
2007-08-25
de la conferinţă
În mod tradiţional, în luna august, se desfăşoară conferinţele pedagogice raionale. Aici se întîlnesc acei care prin vocaţie, muncă migăloasă şi dăruire deplină modelează şi formează sufletul şi caracterul viitorilor cetăţeni ai ţării...
Agenda de activitate a consiliului administrativ
Raport de activitate a DGÎTS Drochia
Modernizarea formării continue a cadrelor didactice şi manageriale
 
2007-05-20
gala 2007

GALA LAUREAŢILOR
concursurilor republicane la obiecte

Gutu Pavel CV Cristiuc Ana CV Nicorici Ionela CV Traistaru Roman CV
Obada Denis CV Zgardan Olga CV Pinzaru Valerina CV Gavaziuc Ecaterina CV
Ursu Mihaela CV Rurac Cristina CV Vazdautan Andrei CV Ungureanu Tatiana CV
Calaras Doina CV Rogac Igor CV Neagaru Daniel CV Stoicovici Olesea CV
 
2006-12-21
parteneriat
Un rol important în asigurarea ridicării calităţii procesului educaţional îl are crearea condiţiilor adecvate, asigurarea cu materiale didactice, obţinute în majoritate printr-un parteneriat social dintre şcoală,APL,APP şi întreaga comunitate...

Participantii la seminar

Felicitari din partea colectivului

Parteneriat la lic. V. Cotofana

Parteneriat la lic. M. Eminescu